BIM, tương lai của kỹ thuật xây dựng công trình ?

Sự hợp tác giữa tất cả các bên liên quan đến việc xây dựng ngôi nhà của bạn không phải lúc nào cũng dễ dàng.BIM là viết tắt của Building Information Model (Mô hình thông tin của công trình). Phần mềm này, có thể là bắt buộc ở một số quốc gia, đơn giản hóa quá trình xây dựng.

Với BIM, bạn tạo một cơ sở dữ liệu giàu thông tin. Kỹ sư, nhà thầu, kiến trúc sư và người lắp đặt – nói tóm lại, bất kỳ ai có thể can thiệp vào quá trình xây dựng – đều có thể tham khảo nguồn thông tin này. Kết quả đem lại là sự hợp tác hiệu quả và năng suất hơn.

Photo: Mathieu Gijbels

Với BIM, về cơ bản, bạn xây dựng cấu trúc hai lần: một lần trong không gian kỹ thuật số, một lần trên nền đất và không gian thực. Và vì tất cả các thông tin từ tất cả các bên liên quan được chia sẻ trên một nền tảng chung, nên có ít hiểu lầm hơn.

« Quá trình xây dựng là một hoạt động phức tạp, “Mathieu Gijbels, từ công ty xây dựng Mathieu Gijbels giải thích. Các bên làm việc theo những cách khác nhau và vào những thời điểm khác nhau, nhưng lại thấy mình trong một dự án chung. Điều này thường dẫn đến việc thiếu giao tiếp và chậm trễ. Giải quyết chúng cần nỗ lực, tốn thời gian và tiền bạc. »

Giảm thiểu lỗi

« Mathieu Gijbels đã tích hợp BIM vào công việc kinh doanh của mình. “Với BIM, chúng tôi ngăn chặn nhiều vấn đề. Hiệu quả trong giai đoạn xây dựng đang tăng lên đáng kể.” Gijbels coi BIM là một mô hình hợp tác tiến bộ có lợi cho tất cả mọi người. Chúng tôi dám khẳng định rằng BIM sẽ, trong tương lai gần, sẽ là tiêu chuẩn cho phương pháp xây dựng mới. »

« “BIM không đơn giản chỉ là một phần mềm,” Nic Maes, Giám đốc BIM tại Mathieu Gijbels nói. “Nó đòi hỏi một cách suy nghĩ và hiểu biết hoàn toàn khác về quy trình xây dựng. Nó không dễ cho mọi người làm quen một cách nhanh chóng.” »

Hiệu quả kinh tế

Liên đoàn Xây dựng Flemish đứng sau BIM và thậm chí còn tổ chức các hội thảo khởi nghiệp với BIM. Xây dựng với BIM có nhiều lợi thế. Tất cả các bên luôn nắm được mọi thông tin cần thiết. Những sai lầm và vấn đề trong suốt giai đoạn xây dựng ít khi tái phát, do đó tránh được những vấn đề tiêu cực.

BIM thường làm cho một dự án xây dựng đem lại nhiều lợi nhuận hơn. Nó cung cấp bảo mật tài chính nhiều hơn bởi vì bạn ít có khả năng phải đối mặt với những bất ngờ khó chịu. Ngân sách và thời gian vì thế được phân bổ tốt hơn. Các thông tin vẫn luôn có sẵn, ngay cả sau khi dự án đã được xây dựng. Điều này hữu ích cả về mặt xây dựng và cải tạo trong tương lai.

Source : https://www.livios.be/fr/info-construction/construire-renover-ou-acheter/techniques-de-construction/bim-la-construction-de-lavenir/ consulté le 25 Mai 2018