Nhóm kĩ sư của VIFATEC có tất cả các kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các kỹ sư giàu kinh nghiệm, trước khi tham gia VIFATEC, đã tham gia, phát triển và thực hiện các nghiên cứu về các cấu trúc phức tạp, bằng bê tông cốt thép hoặc kim loại trong các dự án lớn như Tour Maroc Telecom, Canopée des Halles, các tòa nhà của nhà máy điện hạt nhân EPR, kết cấu nổi của đơn vị sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng FLNG CORAL, giàn khoan dầu, nền móng của tuabin gió và cổng vòm Dhuys, v.v.

VIFATEC có thể cung cấp các giải pháp cấu trúc trong các lĩnh vực khác nhau như: