Hành trình 5 năm: Những con số làm nên VIFATEC

Nhân dịp kỉ niệm 5 năm thành lập, xây dựng [...]