VIFATEC là một công ty chuyên tư vấn, quản lý và thực hiện các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp với mục đích kết nối Việt Nam với toàn thế giới.

Nhiệm vụ của VIFATEC trong lĩnh vực xây dựng là kết nối một quốc gia có tiềm năng cao như Việt Nam với thế giới trong thời đại toàn cầu hóa: thế giới đang tìm kiếm nguồn lực làm việc chất lượng ở Việt Nam với giá cả hợp lý trong khi Việt Nam mong muốn tiếp cận các công nghệ xây dựng hiện đại, mô hình quản lý dự án hiệu quả và kỹ thuật sản xuất vật liệu mới bền vững và thân thiện với môi trường.

VIFATEC xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp và quốc tế.

Xem chi tiết tại: Tuyển dụng.