Nhiệm vụ của chúng tôi

Trong một thế giới cạnh tranh, các công ty tìm cách giảm chi phí vận hành và lao động bằng cách sử dụng các nguồn lực nước ngoài, tận dụng thị trường quốc tế. Sự ra đời của VIFATEC với tư cách là đối tác chiến lược và đáng tin cậy của các công ty Pháp là một nhu cầu thiết yếu để đáp ứng kỳ vọng của toàn cầu hóa với ba mục tiêu sau:

  • Tăng khả năng cạnh tranh của các công ty Pháp trên thị trường châu Âu và toàn cầu, tận dụng những phẩm chất tốt của các kỹ sư Việt Nam (nhanh chóng, bền bỉ, linh hoạt, v.v.) với giá cả phù hợp, tiết kiệm hơn nhiều;
  • Truyền tải văn hóa kỹ thuật Pháp cũng như giúp Việt Nam tiếp cận các công nghệ và vật liệu mới;
  • Cuối cùng, để trở thành đối tác hỗ trợ các công ty Pháp với các dự án dân sự đặt tại Việt Nam – đất nước có tốc độ tăng trưởng rất hứa hẹn về cơ sở hạ tầng.