Bạn có dự án xây dựng mới?

Bạn cần một nguồn lực bên ngoài?

Bạn yêu cầu những kỹ năng cụ thể?

Dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi

Mô hình

Mô hình phần tử hữu hạn (FEA)

Mô hình tuyến tính hoặc phi tuyến tính,

Phân tích tĩnh hoặc động học.

Tính toán kết cấu

Tính toán bê tông cốt thép, kết cấu bê tông ứng lực trước,

Tính toán kết cấu kim loại,

Ghi chú và bảng tính.

Bản vẽ kỹ thuật

Bản vẽ nguyên tắc

Bản vẽ ván khuôn

Bản vẽ thi công.

Lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi

VIFATEC cung cấp các giải pháp đáp ứng mong đợi của thị trường trong các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, công trình đặc biệt và năng lượng tái tạo.

Công trình nhà

 • Nhà dân sinh
 • Văn phòng, cửa hàng, khách sạn,
 • Nhà xưởng công nghiệp,
 • Trường học.

Công trình cầu đường

Cầu cạn, cầu composite, cầu kim loại, lối đi

     

Cơ sở hạ tầng – công trình đặc biệt

Cấu trúc nhà máy năng lượng hạt nhân, cấu trúc ngầm

         

Kết cấu ngoài khơi

 • Kết cấu ngoài khơi, kết cấu ốp
 • Mô-đun đỉnh FPSO, FLNG
 • Tuabin gió với nền móng cố định hoặc nổi

          

          

CÔNG CỤ THIẾT KẾ

 • Ansys, Code_Aster,

 • Robot Strutural, Advance design,

 • Rhinocéros & Grasshopper,

 • SACS,

 • SAP 2000, SCIA TP2000,

 • AutoCad, Revit Structure, .

QUY CHUẨN SỬ DỤNG

 • Eurocodes

 • BAEL, PS92, CM66,

 • DTU, Fascicule,

 • ETC-C, RCC-CW,

 • ACI, API

 • TCVN.

CHÚNG TÔI LÀ ĐỐI TÁC TIN CẬY CỦA BẠN