Mỏ dầu Bạch Hồ (Bạch Hổ) nằm trong lưu vực biển phía Nam Việt Nam. Vietsopetro, công ty Nga-Việt là người vận hành giàn khoan, khu vực này sản xuất từ 210.000 đến 220.000 thùng mỗi ngày so với công suất tối đa 240.000 thùng mỗi ngày.

kết cấu giàn khoan BK4A :

  • BK-4A nằm trong khu vực Bạch Hồ, được thiết kế để mở rộng cấu trúc hiện có BK4 thông qua lối đi bộ. BK4A được sử dụng để chứa các thiết bị sản xuất và bảo trì mới cho các hệ thống đường ống ngầm.
  • Cấu trúc BK4-A chứa cấu trúc giàn và mô-đun trên đỉnh cho phép tiếp nhận khí và dầu áp suất thấp từ giàn Thiên Ung (B-TNG) thông qua đường ống NCS2 và riser BK4 qua cổng. Nền tảng BK4A chứa “máy thu – PIG”, một phần của hệ thống bảo trì và làm sạch đường ống.