Post-Fukushima seismic study

Mục tiêu của dự án: Dự án này là một phần của nghiên cứu hậu Fukushima về các cửa lấy và xả nước của các công trình của nhà máy điện hạt nhân.

Công việc đã được thực hiện: Xác minh khả năng chống động đất đối với các cấu trúc cấp 1,5 SMS qua kênh tiếp nhận (mặt nạ skimmer, cầu đường ống dẫn dầu, cầu đường bộ, ống xả và máng xối, barrettes, đập).