Bối cảnh: Đối với Nhật Bản, việc xác định lại các nguồn năng lượng sau thảm họa Fukushima, việc xây dựng và lắp đặt các trang trại gió nổi đang trở thành một yêu cầu chiến lược. Giảm chi phí cho công nghệ tuabin gió nổi vào năm 2020 là một trong những ưu tiên của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI). Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hitz và Ideol phản ánh sự năng động này. Về vấn đề này, NEDO đã đưa ra lời kêu gọi đấu thầu để thử nghiệm các công nghệ tuabin gió nổi khác nhau.

Công suất tuabin gió: 3MW

Một tuabin gió được neo ngoài khơi Nhật Bản

Độ sâu của nước từ 50m đến 100m

Thông số kỹ thuật

Công nghệ NEDO được xây dựng xung quanh công nghệ tuabin gió nổi Ideol, được xác định là tốt nhất trong số các công nghệ về giảm chi phí. Là một phần của dự án này, Ideol chịu trách nhiệm (thay mặt cho đối tác của mình là Hitachi Zosen) về thiết kế và kỹ thuật của hai nền móng (một bằng thép và một bằng bê tông) cũng như hỗ trợ xây dựng / lắp đặt máy trình diễn.