Đây là một dự án xây dựng một đơn vị nổi khí tự nhiên hóa lỏng (FLNG) ngoài khơi bờ biển Mozambique. FLNG, được neo bởi độ sâu 2000 mét, được thiết kế để sản xuất gần 3,4 triệu tấn mỗi năm (Mtpa) khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Nó sẽ được điều hành bởi ENI của Ý, thông qua công ty con tại Mozambique, với các đối tác địa phương.