HLB electrical building

UK Frame

Diesel Building

Hinkley Point C (HPC) sẽ xây dựng thêm hai lò phản ứng loại EPR mới trong tổ hợp Hinkey Point hiện có ở Anh. Dự án này đã được đưa ra vào năm 2012. Tổng chi phí của dự án là 22,3 tỷ euro.

Văn phòng thiết kế: Tập đoàn ICOSH bao gồm các ngành công nghiệp EGIS, SETEC, Tractebel Engineering

Giai đoạn thực hiện: tính toán kích thước, tính toán cốt thép, phút gia cố, tính toán ổn định, tính toán tĩnh, động